ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

กปภ.ทุ่มสุดตัวช่วยประชาชนในพื้นที่อุทกภัย - 27 ตุลาคม 2553 กปภ.ยืนหยัดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ ย้ำบริการน้ำประปาได้ปกติเกือบทุกพื้นที่ - 22 ตุลาคม 2553 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาชีพประปาประจำปี 53 - 22 ตุลาคม 2553 กปภ.เร่งจ่ายน้ำประปาพื้นที่น้ำท่วมนครราชสีมา ระดมกำลังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน - 19 ตุลาคม 2553 น้ำท่วมหนักเมืองโคราชวิกฤติต้องหยุดจ่ายน้ำประปา - 18 ตุลาคม 2553 กปภ. สาขาประจวบฯ แก้ปัญหาไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา - 18 ตุลาคม 2553 กปภ.จัดสรรงบ 3,704 ล้านปรับปรุงประปา 13 สาขาทั่วประเทศ - 13 ตุลาคม 2553 กปภ. เดินหน้า CSR สานต่อ “โครงการเติมใจให้กัน” ปีที่ 7 - 07 ตุลาคม 2553

ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชี รอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (กปภ.เขต 5) - 29 กรกฎาคม 2553 กปภ. CSR ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน - 28 กรกฎาคม 2553 รายชื่อมีสิทธิเข้าัรับการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) กปภ.เขต 4 - 21 กรกฎาคม 2553 กปภ.สาขาท่ามะกา น้ำประปาดื่มได้แล้ว - 22 กรกฎาคม 2553 กปภ. สาขาประจวบฯ เปลี่ยนเวลาเปิดจ่ายน้ำ - 14 กรกฎาคม 2553 กปภ.จัดพิธีเปิดสาขาใหม่ที่เกาะพะงัน - 07 กรกฎาคม 2553 กปภ.ยกระดับการผลิตน้ำประปาชุมชน จัดอบรมระบบประปาแก่ อปท. - 05 กรกฎาคม 2553 ข้อมูลการจัดฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการแก้ไข ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชุมชน สำหรับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/53 - 01 กรกฎาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างโยธา 3 สังกัด กปภ.ข.10 �และแผนที่เส้นทางมาสอบ - 01 กรกฎาคม 2553
เลื่อนขึ้นข้างบน