รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

20 สิงหาคม 2558


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตามประกาศ กปภ.ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังไฟล์ที่แนบมา

เนื่องจากข้อปฏิบัติในการสอบ กำหนดให้นำเอกสารที่พิมพ์จากระบบรับสมัครฯ ไปแสดงในวันสอบ

ดังนั้นรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ขอให้ตรวจสอบได้ที่ http://pwa.thaijobjob.com/ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน