ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4

22 กันยายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4

            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4 นั้น

            บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน