ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

31 มีนาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และประกาศ กปภ. ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นั้น บัดนี้การดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และบัญชีสำรอง ในตำแหน่งต่าง ๆ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน