กปภ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

16 มิถุนายน 2557


กปภ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน