ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มีนาคม 2549

กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำพื้นที่ชุมชนปทุมธานี-รังสิต - 31 มีนาคม 2549 เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ที่ ป.กุยบุรี - 30 มีนาคม 2549 กปภ.จ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ - 29 มีนาคม 2549 กปภ. จับมือกรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 49 - 29 มีนาคม 2549 กปภ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ครั้งที่ 5 - 27 มีนาคม 2549 กปภ. ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร - 17 มีนาคม 2549 ประปาฮอดดื่มได้แล้ว - 22 มีนาคม 2549 น้ำประปาบ้านหมี่ดื่มได้แล้ว - 17 มีนาคม 2549 แล้งนี้ ภูเก็ต สมุย หายห่วง - 14 มีนาคม 2549 กปภ. เผยกรณีคัดค้านโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ ป.ระยอง - 10 มีนาคม 2549 กปภ. ยืนยันการให้บริการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ - 08 มีนาคม 2549 กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75 - 08 มีนาคม 2549 กปภ. ร่วมกับกรมทางหลวง ต้านภัยแล้งปี 49 - 06 มีนาคม 2549 กปภ.เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2549 - 03 มีนาคม 2549 ครบรอบ 27 ปี กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา - 01 มีนาคม 2549

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549

ป.วัฒนานคร พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 24 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ.เตรียมมาตรการรับมือปัญหาน้ำเมืองระยอง - 22 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศ กปภ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2549 มท.3 แจงกรณีประปาระยองยึดประโยชน์สูงสุดของชาวระยอง - 17 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ. คิ๊กออฟกิจกรรมบริหารความเสี่ยง - 17 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) - 07 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ. เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาให้กับชาวระยองแล้ว - 08 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ.ประกาศลดค่าติดตั้งประปา 15% ทั่วประเทศ - 02 กุมภาพันธ์ 2549
เลื่อนขึ้นข้างบน