ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

PWA Human Resource Management

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน