ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 94 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 94

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาชัยภูมิ (ครั้งที่3)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 17,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/04/2006

วันหมดอายุ : 06/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน