ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 93 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 93

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,599,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 31/03/2006

วันหมดอายุ : 03/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน