ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 84 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 84

ชื่อโครงการ : งานวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านกาญจน์กนก โครงการ 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,580,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/03/2006

วันหมดอายุ : 30/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน