ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7391 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7391

ชื่อโครงการ : จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 54,479,391.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/05/2017

วันหมดอายุ : 22/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน