ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7389 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7389

ชื่อโครงการ : สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) จำนวน 310,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,415,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.ลภัสรดา หมวกวรรณ

E-mail : laphathradam@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/05/2017

วันหมดอายุ : 18/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน