ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7386 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7386

ชื่อโครงการ : คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗ – ๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 8,481,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/05/2017

วันหมดอายุ : 08/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน