ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7385 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7385

ชื่อโครงการ : สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๖๕ - ๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 13,027,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/05/2017

วันหมดอายุ : 08/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน