ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7382 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7382

ชื่อโครงการ : จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลอง สาขาธัญบุรี และสาขาปทุมธานึี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 81,182,700.47 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/05/2017

วันหมดอายุ : 07/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน