ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7377 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7377

ชื่อโครงการ : โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น(พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,890,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/05/2017

วันหมดอายุ : 08/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน