ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7373 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7373

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 21,730,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/04/2017

วันหมดอายุ : 02/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน