ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7372 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7372

ชื่อโครงการ : จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัดสำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2560 จำนวน 1,233 ท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,588,523.20 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/04/2017

วันหมดอายุ : 02/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน