ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7370 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7370

ชื่อโครงการ : จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 812,000 กิโลกรัม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 11,381,804.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

E-mail : 55120@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/04/2017

วันหมดอายุ : 28/04/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน