ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7367 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7367

ชื่อโครงการ : คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง จำนวน 3,246 ท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 8,891,443.20 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : suthatn@pwa.co.th

วันประกาศ : 21/04/2017

วันหมดอายุ : 24/04/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน