ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7364 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7364

ชื่อโครงการ : จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต – นครนายก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 107,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 21/04/2017

วันหมดอายุ : 26/04/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน