ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7360 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7360

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 2บ้านโคกแขวนใหม่, หมู่ที่ 4 บ้านโคกแขวนเก่า และหมู่ที่8 บ้านโคกแขวนพัฒนา ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,891,505.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/04/2017

วันหมดอายุ : 21/04/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน