ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 438 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 438

ชื่อโครงการ : จัดซื้อพร้อมปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,527,340.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/03/2007

วันหมดอายุ : 03/04/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน