ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 436 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 436

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการสวนสบาย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาบ้านไผ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,393,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/03/2007

วันหมดอายุ : 01/04/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน