ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 432 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 432

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบเดิม เป็นท่อ PVC dia 250 มม. ความยาวประมาณ 3,141 ม. พร้อมระบบสูบน้ำ สำนักงานประปาจุน อ.จุน จ.พะเยา สำนักงานประปาจุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auctio

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,778,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/03/2007

วันหมดอายุ : 30/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน