ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 428 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 428

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมพื้นที่จ่ายน้ำประเวียงเชียงของ จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 7,500,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/03/2007

วันหมดอายุ : 25/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน