ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 419 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 419

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม พื้นที่จ่ายน้ำประปาจุน อ.จุน จ.พะเยา สำนักงานประปาจุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,445,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/03/2007

วันหมดอายุ : 22/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน