ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 417 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 417

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 447,142,300.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/03/2007

วันหมดอายุ : 22/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน