ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 416 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 416

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำเพชรบุรี จาก 1,700 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 2,500 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 9,630,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 19/03/2007

วันหมดอายุ : 22/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน