ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 412 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 412

ชื่อโครงการ : งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,250,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/03/2007

วันหมดอายุ : 16/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน