ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 410 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 410

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งประปาสำหรับกรมสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน(ส่วน แฟลต พักอาศัยโครงการ 1) สำนักงานประปาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,087,400.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 13/03/2007

วันหมดอายุ : 16/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน