ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 409 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 409

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3,7,9,10,11 และ 13 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 7,980,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 13/03/2007

วันหมดอายุ : 16/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน