ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 408 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 408

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเอภสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปากุยบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,500,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 13/03/2007

วันหมดอายุ : 16/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน