ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 407 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 407

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาควบคุมน้ำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 1-11 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,650,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 13/03/2007

วันหมดอายุ : 16/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน