ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 142 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 142

ชื่อโครงการ : งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 69,920,220.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสำอางค์ บุญเอี่ยม

E-mail : samangB@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/05/2006

วันหมดอายุ : 09/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน