ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 136 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 136

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ตัน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,200,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/05/2006

วันหมดอายุ : 04/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน