ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 134 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 134

ชื่อโครงการ : งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่สถานแสดงพันธ์สัตว์สองทะเล ป.สงขลา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,151,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/04/2006

วันหมดอายุ : 01/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน