ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 133 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 133

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด 2 ชั้น ขนาด 8 ยูนิต (บริเวณสำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี)สำนักงานประปาเขต 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,500,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/04/2006

วันหมดอายุ : 30/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน