ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 123 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 123

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 และโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพิ่มเติม (ส่วนกลาง)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,767,750.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/04/2006

วันหมดอายุ : 21/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน