ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 120 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 120

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่2 และโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ.เพิ่มเติม (ส่วนกลาง)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,767,750.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน