ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 116 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 116

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.คลังอาวุธ ต.เทศบาลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,580,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน