ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 111 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 111

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ การเคหะแห่งชาติจังหวัดสงขลา ถ.ประสานมิตร อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา(ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,478,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน