ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 109 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 109

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ภักดีดำรงค์ ถ.คชฤทธิ์ ซ.2 และถ.รัตนกิจ ซ.4 ถ.คงคา (ข้างสถานีดับเพลิง-หน้าบ้านเลขที่ 24 ถนนรวมวิทย์ (บ้านเลขที่ 21-200) อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง(ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,700,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน