ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 108 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 108

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนคุรุมิตร ถนนนายายหม่อม ถนนตรัง - ปะเหลียน (สายเก่า) ซอยนางหงส์ ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงกองทุนวิทยาลัยพละ) ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว สำนักงานประปาย่านตาขาว(ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,445,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน