ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 107 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 107

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เตาหลวง ซ.4 และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส 2 อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา(ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,500,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน