ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 104 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 104

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเข้าบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ 5 ต.พญาขัน อ.ปะเหลียน ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงสี่แยกบ้านา) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน สำนักงานประปาย่านตาขาว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,847,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/04/2006

วันหมดอายุ : 10/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน