ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 101 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 101

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.และจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบ หน่วยบริการวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาน้ำพอง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,900,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/04/2006

วันหมดอายุ : 09/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน