รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 4

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้าง

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
16 บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด 12 ซอย 10/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 4 31/08/2561 (-1125)
17 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 48/20 ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 4 31/08/2561 (-1125)
18 บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด 151 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 4 31/08/2561 (-1125)
19 หจก. บี.เอ็ม. สุวรรณชัย 78 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 4 31/08/2561 (-1125)
20 หจก. พิชญะชุมพร 129 ม.10 ต.ละแม อ.ละแม ชุมพร 86170 4 31/08/2561 (-1125)
21 หจก. ลำปาง เอส.เค. 260/2 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 4 31/08/2561 (-1125)
22 หจก. เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 112 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 4 31/08/2561 (-1125)
23 หจก. ส.กิติกาญจน์ 101/6 ม.2 ซ.หมู่บ้านมณียา ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 4 31/08/2561 (-1125)
24 บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด 382 ม.15 ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34150 4 31/08/2560 (-1490)
25 บริษัท ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำกัด 9/2 ม.2 ถ.เอเซีย ต.หนองไทร อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 4 31/08/2561 (-1125)
26 บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 168/30 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 4 31/08/2561 (-1125)
27 หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง 20/91 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 4 31/08/2561 (-1125)
28 บจก.ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ 63/505 ม.4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 4 29/10/2561 (-1066)
29 หจก.สัญชัยพานิชลำปาง 291-293-295 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52100 4 27/11/2560 (-1402)
30 หจก.เรืองศรีก่อสร้าง 10/21-22 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 4 27/11/2561 (-1037)
เลื่อนขึ้นข้างบน