รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 3

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้าง

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
61 บจก. ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 17/178 ซ.ประชาชื่น 14 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 3 02/02/2560 (-1255)
62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี อาร์ ที เทรดดิ้ง 11 ถนนบุษยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000 3 01/06/2560 (-1136)
63 บจก. บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และ ธุรกิจ 14 ซ.ศรีนครินทร์ 7 (สำลาลี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 3 22/09/2560 (-1023)
64 บมจ. แมคทริค 121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 3 22/09/2561 (-658)
65 บจก. นวธนคม 90/8 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000 3 22/09/2560 (-1023)
66 บจก. เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 114/99 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 3 22/09/2561 (-658)
67 บมจ. ผลธัญญะ 1/11 หมู่ที่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 3 22/09/2561 (-658)
68 บจก. พี.พี.ดี. คอนสตรัคชั่น 1 ซ.2 ถ.เทศบาลรังสิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 3 19/12/2561 (-570)
เลื่อนขึ้นข้างบน