ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมเกียรติ นงนุช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
ที่อยู่
403 ถ.ริมน่าน
ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
66110
โทรศัพท์
0-5662-2170
โทรสาร
0-5662-2170
Email
SomkiatN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,381 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 224,190 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 218,990 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 163,675 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาทราย รับน้ำจากแม่ข่าย , สระเก็บน้ำคลองวังแดง 1,115 571
2 หน่วยบริการทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ 8,729 3,493
3 หน่วยบริการทับคล้อ เทศบาลตำบล ทับคล้อ 4,839 1,736
4 หน่วยบริการทับคล้อ เทศบาลตำบล เขาทราย 4,448 1,845
5 แม่ข่ายตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย แม่น้ำน่าน 6,036 2,064
6 แม่ข่ายตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลุม 845 266
7 แม่ข่ายตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเกตุ 3,946 1,376
8 แม่ข่ายตะพานหิน เทศบาลตำบล หนองพยอม 4,608 1,496
9 แม่ข่ายตะพานหิน เทศบาลเมือง ตะพานหิน 14,479 6,151
รวม 49,045 18,998

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
10 16/07/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำปากพลี_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน